ARTIKEL 1. INLEIDING

Het accepteren van de voorwaarden tijdens een bestelling houdt in dat U de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door BECKS. worden afgeweken.

ARTIKEL 2. OVEREENKOMSTEN

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BECKS.. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt  BECKS. dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 3. PERSOONSGEGEVENS

De leverancier zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. De gegevens zullen nooit gedeeld worden met derden. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in EURO’S inclusief BTW voor de webshop en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle genoemde prijzen in de webshop van BECKS. zijn vrijblijvend en BECKS. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Eventuele kortingen of aanbiedingen zijn niet geldig met terug werkende kracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 5. BETALINGEN

De bestelling komt pas tot stand na betaling van de order. De consument kan via het betaalplatform MOLLIE betalen. Eventuele retours worden ook teruggestort via MOLLIE.

ARTIKEL 6. LEVERING

Alle bestellingen worden verzonden door CARROUCHE FAHION. Indien de kleding voorradig is in de winkel Carrouche Fashion dan wordt deze binnen de 2 a 3 werkdagen verzonden met GLS.

Zo niet, dan wordt deze geproduceerd en doen we ons uiterste best om de artikels binnen de 14 dagen te leveren. We proberen hier ook over te communiceren.

Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De productrisico’s zullen vanaf het ogenblik van levering uw verantwoordelijkheid zijn. Het eigendom van de producten gaat op u over zodra de bestelling afgeleverd is bij de consument.

ARTIKEL 8. RETOURNEREN

De consument heeft het recht om bij de levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient de consument dit in ieder geval binnen 5 dagen na de levering schriftelijk te melden aan BECKS.. Wanneer is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft BECKS. de keuze of de desbetreffende producten tegen retournering vervangen worden door nieuwe producten of dat er geld terug wordt gestort. Wanneer de consument om welke reden dan ook het bestelde product wilt retourneren, kan hij dit artikel omruilen in CARROUCHE FASHION – Bredabaan 510 – 2170 Merksem   of retour zenden naar dit adres.

Dit is met uitzondering van de ‘customized shirts’. Deze mogen niet geretourneerd worden, tenzij anders is overeengekomen. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gebruikt of beschadigd is. Tevens geldt dat de verzendkosten van retourzendingen voor de consument zelf zijn.